Ventilation til skoler

Ventilation til skoler

Eksempler på ventilation til skoler:

Faaborg Sundskole

Problem med dårligt indeklima eksisterer på mange skoler, som ikke har tilstrækkelig ventilation. Vi kender det alle sammen: et lokale med mange mennesker, hvor luften er tung, og man bliver træt og uoplagt. Dette skyldes en høj koncentration af CO2 i luften på grund af dårlig udluftning og manglende eller dårlig ventilation.

En af disse skolerne med dårligt indeklima var Faaborg Sundskole, som blev landskendt, da Danmarks Radio i maj 2009 bragte en udsendelse med fokus på dårligt indeklima på skoler i Danmark. Konklusionen fra udsendelsen var, at et højt indhold af CO2 i luften giver et dårligt indeklima, som medfører træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær. Faktisk kan et dårligt indeklima nedsætte elevernes indlæring med 20 %.

Det blev efterfølgende besluttet, at der skulle installeres ny ventilation på Faaborg Sundskole. Davenka blev valgt til at udføre denne opgave, fortæller projektleder Thomas Christiansen. ”Det er en spændende opgave, fordi der i medierne har været fokus på netop denne skole, og fordi det er et omfattende projekt med nedtagning af de gamle ventilationsanlæg og installation af 4 nye ventilationsanlæg med helt ny rørføring og styring,” tilføjer Thomas Christiansen.

Netop styringen er et kapitel for sig, idet graden af ventilation i hvert enkelt klasselokale styres af indholdet af CO2 i lokalet. Hvis der er dårlig luft i klasseværelset med for højt indhold af CO2, starter ventilationen automatisk, og der slukkes igen, når luften i lokalet er tilfredsstillende.

Thomas Christiansen fortæller videre, at der skulle arbejdes efter en meget stram tidsplan, idet hele projektet på Faaborg Sundskole skulle gennemføres på ganske få uger i en periode, hvor der foregik normal undervisning. ”Samtidig skulle vi koordinere vort arbejde med VVS-folk og gulvlæggere, som foretog andre renoveringsopgaver på skolen,” slutter Thomas Christiansen.

Nyborg Private Realskole

Nyborg Private Realskole valgte Davenka til at installere rumventilation med varmegenvinding i klasselokalerne. Davenka blev valgt til opgaven, efter at Nyborg Private Realskole havde lavet et grundigt forarbejde og havde set lignende ventilationsanlæg, som Davenka har monteret på andre skoler.

Nr. Broby Skole

Davenka vandt ventilationsentreprisen i forbindelse med en tilbygning til Nr. Broby Skole. Davenka var indbudt til licitation til denne opgave, og vi vandt opgaven, fordi vi har de billigste. Arbejdet omfattede al ventilation i tilbygningen inkl. isolering og automatik. Ventilationsanlægget styres via rumtermostater og CO2 følere i hvert lokale.

Ventilation skoleVentilation skole

Ventilation skole

Ventilation i klasselokale

Indblæsning i klasselokale

Udsugning i skole

Dansk Engelsk