Davenka Energisparebox 

Davenka har udviklet en helt ny løsning til energibesparelser på eksisterende ventilationsanlæg og malekabiner. Den nye Davenka Energisparebox kan:

  • Reducere energiforbruget og spare på den dyre energi
  • Hjælpe i retning af grøn omstilling og skabe en grøn profil med minimal miljøbelastning
  • Reducere forbruget af fossile brændstoffer som gas og olie, eller helt undgå disse
  • Minimere bekymringer om forsyningssikkerheden og afhængigheden af leverancer af gas og olie

Den nye Davenka Energisparebox genvinder op til 85% af varmen og kan kobles på et eksisterende ventilationsanlæg.

Ved en udendørs temperatur på 5° C vil den nye Davenka Energisparebox typisk kunne hæve temperaturen på den indblæste luft til 18° C, og dermed kræves der kun minimal opvarmning fra ventilationsanlægget for at opnå den ønskede temperatur på indblæsningsluften. 

Man kan sige, at vi hæver temperaturen fra vintertemperatur til forårs-/sommertemperatur, inden luften skal opvarmes. Dermed kan der spares op til 85% af energien til opvarmning. Det bidrager til mindre miljøbelastning og en grøn profil. 

Davenka Energisparebox kobles på det eksisterende ventilationsanlæg og kan monteres indendørs eller udendørs afhængig af de konkrete pladsforhold etc. Vi står for montagen, og der kræves kun tilslutning af el. 


Der skal ikke foretages ændringer af det eksisterende ventilationsanlæg. Montagen foretages hurtigt, og der vil være minimal forstyrrelse af driften. Davenka Energisparebox er fuldautomatisk og kan kobles på en PC for at se driftsstatus.

Davenka Energisparebox kan anvendes på alle eksisterende ventilationsanlæg til for eksempel industri, autoværksteder, malekabiner, kontorer etc. Davenka Energisparebox kan leveres i flere størrelser og kan tilpasses det konkrete behov. Installationen vil ikke kræve ændring af den eksisterende miljøgodkendelse.

Når energibehovet er reduceret med en Davenka Energisparebox, vil der være en god mulighed for at konvertere helt til en anden energikilde, for eksempel el eller varmepumpe. 

Det meget reducerede energibehov vil i mange tilfælde betyde, at man kan overgå til udelukkende at anvende el til opvarmning, uden at der skal foretages store investeringer i udvidelse af elinstallationen fra elforsyningen. 

Dermed vil det være muligt helt at undgå fossile brændstoffer som gas og olie, hvilket vil fjerne bekymringen om forsyningssikkerheden og afhængigheden af disse brændstoffer.

Davenka Energisparebox er sund fornuft og grøn omstilling. Der vil i mange tilfælde være mulighed for at opnå tilskud til investeringen.

Davenka Energisparebox er afprøvet og i drift hos kunder med gode resultater. Vi henviser gerne til referencer.