Energioptimering af malekabiner

Davenka kan reducere energiforbrug og udledning af CO2 i malekabiner på flere måder:


Ventilationsaggregat med varmegenvinding

På eksisterende anlæg kan et ventilationsaggregat uden varmegenvinding udskiftes og erstattes med et aggregat med varmegenvinding. Når Davenka opgraderer en sprøjtekabine med nyt ventilationsaggregat, giver det typisk en mere effektiv og renere drift, hurtigere tørring og energibesparelser på op til 50%.

Ventilationsaggregat med varmegenvinding er også meget oplagt til etablering af nye malekabiner.

Davenka leverer en komplet løsning med ventilationsaggregat, styring, andre materialer og montage.

Davenka Energisparepakke

Davenka Energisparepakke er en oplagt mulighed for at spare penge, udledning af CO2, øge kapaciteten og få en smidigere drift i eksisterende sprøjte-/tørrekabiner.

Vi installerer en komplet løsning med direkte gasbrænder, PLC-styring, frekvensomformere, demontering af gammel kedel, montering af nyt udstyr, elmontering og opstart af gasbrænder.


Davenka Energisparepakke er også meget oplagt, når der skal bygges nye malekabiner.

Fordelene ved Davenka Energisparepakke:

 • Store energibesparelser (typisk 50-100.000 kr. om året pr. kabine, hvilket svarer til en besparelse på 40-60%)
 • Ofte mulighed for tilskud fra energiselskab
 • Kan spare udskiftning af gammel kedel, som typisk koster 60-80.000 kr.
 • Besparelser i udgifter til vedligeholdelse
 • Hurtigere lakeringsproces og dermed større kapacitet
 • Smidigere drift af sprøjte-/tørrekabinen og mindre slitage
 • Kan installeres i alle sprøjte-/tørrekabiner uanset nuværende opvarmningsform (olie, gas, fjernvarme etc.)
 • Kan også installeres i områder uden naturgas
 • Ingen temperatursvingninger i sprøjte-/tørrekabinen
 • Frekvensomformere betyder, at der kun bruges den energi, der er behov for
 • PLC-styring med optimerede spareprogrammer gennemtænkt til mindste detalje
 • Kort tilbagebetalingstid af investeringen (typisk 1-2 år)
 • Davenka kan assistere med at søge tilskud og indhente godkendelser
 • En løsning fra Davenka er gennemtænkt kvalitet, som giver tryghed for en god løsning
 • Fordel for klimaet og miljøet, idet der udledes mindre CO2
 • Davenka beregner gerne helt uforpligtende besparelser og tilskudsmuligheder