Komfortventilation

Davenka monterer anlæg til komfortventilation tilpasset de konkrete bygningsmæssige forhold på stedet. Både udsugningen og indblæsningen kan udføres på flere forskellige måder afhængig af de bygningsmæssige forhold og arten af aktiviteter i lokalerne.


Ventilationsanlæg fra Davenka giver velvære og frisk luft i lokalerne med en god fordeling af luften. Anlæg fra Davenka sikrer en konstant udskiftning af luften og dermed et sundt indeklima.


Davenka står gerne for hele processen fra gennemgang af løsningsforslag, opmåling, beregninger af krav til luftmængde, projektering, montage og indkøring af det færdige anlæg.


Davenkas ventilationsanlæg fungerer på en energirigtig måde. For at spare energi og opnå optimal økonomisk drift af et anlæg til komfortventilation anvender Davenka lavenergiventilatorer, ligesom anlægget udføres med energibesparende

varmegenvinding, som anvender den varme luft, der suges ud til at opvarme den friske luft, som blæses ind. Styringen til ventilationsanlægget kan også med fordel udføres med ugeur, som sparer mest muligt på energien.

Komfortventilationsanlæg kan leveres med opvarmning i form af vandvarmeflade, olie- eller gasfyr.


Når vi dimensionerer anlæg til komfortventilation, sørger vi for, at de giver den korrekte luftmængde og lever op til kravene fra Arbejdstilsynet og andre myndigheder.


For Davenka er det også vigtigt, at anlæggene udformes, så de giver et godt arbejdsmiljø på andre måder. Vi designer anlæg til at undgå trækgener og opnå en god fordeling af luften. Det er også en stor fordel for arbejdsmiljøet, at ventilationsaggregater fra Davenka er støjisolerede for at undgå støjbelastninger til irritation i det daglige.

Ventilation til skoler og institutioner

Se mere