Davenka er specialister inden for nedenstående

Ventilation og udsugning

Malekabiner og maleanlæg

Sandblæsningsanlæg

Undervognscentre

Davenka er eksperter på disse områder

Vi udfører opgaver i hele landet. Davenka har fokus på kvalitet og stor erfaring på vore forretningsområder. Sammen med vores positive indstilling til kundeservice betyder det, at Davenka er en seriøs samarbejdspartner.


Davenka udfører komplette løsninger. Vi står gerne for hele processen fra drøftelse af løsningsforslag, opmålinger, beregninger af krav til luftmængde etc., projektering, montage og indkøring af det færdige anlæg.


Vi designer løsninger, der hjælper med optimering af produktion og arbejdsgange og forbedrer det interne arbejdsmiljø for medarbejderne.


Vi har fokus på klimavenlige løsninger med lavt energiforbrug, som også bidrager til et godt eksternt miljø.


Vi udfører også serviceeftersyn, reparationer og forbedringer af anlæg inden for vore forretningsområder.

Nøgleordene for Davenka er kvalitet, fleksibilitet, troværdighed og service. Vi vil fremstå som en seriøs samarbejdspartner og ønsker at være kundernes foretrukne leverandør inden for vore forretningsområder.


Davenka yder kunderne “service fra start til slut”. Mange års erfaring inden for vore produktområder kombineret med en høj kvalitetsstandard gør, at den tekniske, faglige og håndværksmæssige side er i orden.

Vi har også styr på hele forretningsgangen fra den første kontakt med kunden til den aftalte ordre er færdiggjort og afleveret til kunden.


Troværdighed er afgørende for os. Det betyder, at man kan stole på det, vi siger og lover. Vore kunder kan også regne med, at vi møder på det aftalte tidspunkt.


Vi bestræber os på at udføre kvalitetsarbejde og overholde indgåede aftaler. Vi vil gøre vort yderste for at levere god service – og gør det med glæde.

Bæredygtighed

Davenka ønsker at være en ansvarlig virksomhed, som værner om mennesker, klimaet og miljøet. Vi arbejder med bæredygtighed som en naturlig del af vores forretning, både i de produkter og løsninger, som vi sælger, og i den daglige drift af vores egen virksomhed.

Vore produkter og løsninger hjælper med at forbedre det interne arbejdsmiljø i mange virksomheder i form af ren luft, et sundt indeklima og sikkerhed for medarbejderne.

Vi arbejder også for at forbedre klimaet og det eksterne miljø i form af energirigtige løsninger, som sparer udledning af CO2. Vi sørger for ren luft til gavn for natur og mennesker gennem effektiv filtrering fra de ventilations- og udsugningsanlæg, som vi installerer. Vi har desuden flere løsninger til energibesparelser i nye og eksisterende anlæg.

Også i den daglige drift af vores egen virksomhed arbejder vi klimavenligt. For eksempel har vi installeret ventilationsanlæg med dobbelt varmegenvinding og frekvensstyring for at spare mest mulig energi og udledning af CO2 til gavn for klimaet.

Vi har også installeret lavenergibelysning i produktion og kontorer.

Desuden foregår Davenkas produktion udelukkende i Danmark.

Vi genbruger emballage og har omfattende affaldssortering, så langt hovedparten af vores affald bliver genbrugt.

Kvalitetsstyring

Davenkas projektledere, montører og andre medarbejdere er fagligt blandt de bedste i branchen, og vore forretningsgange er optimeret for at undgå fejl.

Vi lægger vægt på en høj faglig standard og at udføre kvalitetsarbejde. Derfor arbejder vi også efter et kvalitetsstyringssystem, når vi udfører projekter og serviceeftersyn.

Dette sikrer rettidig og korrekt levering af projekter. For serviceeftersyn sikrer vores kvalitetsstyring, at vi gennemgår alle vitale områder i kundens anlæg. Dermed kan vi sikre, at vi overholder vore egne og kundernes krav til en høj kvalitetsstandard og dermed, at kundernes anlæg kører problemfrit uden uforudsete driftsstop.

Davenka beskæftiger

blandt andet følgende

grupper af medarbejdere:


Montører på værkstedet:

Som montør på værkstedet kan din baggrund for eksempel være klejnsmed, ventilationstekniker, VVS eller lignende inden for jern og metal. Erfaring med ventilation er en fordel.

Montører til montageopgaver hos kunder:

Som montør til montageopgaver kan din baggrund være ventilationstekniker, klejnsmed, VVS eller lignende inden for jern og metal samt elektriker. Erfaring med montering af ventilation er en fordel.


Teknikere og ingeniører:

Davenkas teknikere og ingeniører arbejder med design af ventilationsløsninger, projektplanlægning og projektstyring. Som tekniker eller ingeniør kan din baggrund være ventilationstekniker, maskintekniker, VVS-tekniker, maskiningeniør, bygningsingeniør eller lignende. Erfaring med ventilation og eventuelt VVS vil være en fordel.


Davenkas medarbejdere er fagligt blandt de bedste i branchen. Vi lægger desuden stor vægt på medarbejdernes personlighed, så vore medarbejdere skal være selvstændige med høj kvalitetsstandard, være gode til problemløsning og se det som en naturlig ting, at man yder høj service. Det er også afgørende, at vore medarbejdere har en korrekt optræden over for kunder og andre.


Davenka er en spændende arbejdsplads, fordi vi er i konstant udvikling, og fordi vore projekter er forskellige fra gang til gang. Derfor er arbejdet meget afvekslende for alle typer af medarbejdere.


Et job hos Davenka er et job med gode kollegaer, overskudsdeling og sundhedsforsikring.

Vi har med jævne mellemrum ledige jobs, og du er altid velkommen til at kontakte os eller sende en ansøgning.