Svejseudsugning

Davenka installerer anlæg til svejseudsugning tilpasset de konkrete arbejdsprocesser og forhold i lokalerne. Svejseudsugning udføres typisk med svingarme i længder og dimensioner, som er tilpasset det faktiske behov.


Svejseudsugning kan monteres med eller uden filteranlæg. Antallet af svejsesteder og arten af metaller, der svejses, er afgørende for, om der er krav om filteranlæg.

Svejseudsugningen kan udføres med behovsstyring, som også kaldes frekvensstyring. Dette betyder, at ventilationsanlægget automatisk justerer

sugestyrken efter antal svejsesteder, der er i brug. Dermed kører udsugningen kun,

når der er behov for det, og dette sparer energi både i form af el til driften og i form af varmetab, idet udsugningen af opvarmet luft reduceres mest muligt. Endvidere vil frekvensstyring give mindre slitage på anlægget, fordi det ikke kører med fuld belastning hele tiden.

Vi installerer komplette løsninger med svejsearme, udsugningsventilator, styring, rørføring samt filteranlæg, hvis der er behov for det.

Davenka producerer også mobile svejseudsugere med hjul.