ATEX

Som leverandør af anlæg til eksplosionsfarlige områder har Davenka oparbejdet en betydelig viden om ATEX (eksplosive atmosfærer). Vi har erfaring med, hvad man skal være opmærksom på for at undgå eksplosionsfare, og hvordan man med for eksempel ventilation kan reducere eller fjerne eksplosionsfaren.

Eksplosionsfarlige områder er steder, hvor der kan være eksplosiv atmosfære i så store mængder, at det er nødvendigt at have forholdsregler til beskyttelse af sikkerhed og sundhed. Det kan for eksempel være områder, hvor man arbejder med opløsningsmidler, lakering, slibning etc.

Der er indført ATEX-direktiver, som har til formål at mindske risikoen for eksplosioner, for eksempel på steder, hvor der lakeres og slibes.

Virksomheder med eksplosionsfarlige områder skal udarbejde en zoneklassifikationsplan med inddeling af alle relevante områder i virksomheden i zoner afhængig af eksplosionsfaren.

Desuden skal virksomhederne udarbejde en ATEX arbejdspladsvurdering (APV), der omhandler risikoen for eksplosion på arbejdspladsen.

Davenka kan designe og installere ventilations- og udsugningsanlæg til reduktion eller elimination af eksplosionsfaren.