Indretning af maleværksteder

Davenka indretter komplette malerværksteder med blandt andet sprøjte-/tørrekabiner, sprøjtebokse, sprøjterum, spotrepair-kabiner, blanderum, rumventilation, slibestøvsudsugning, trykluftanlæg, rense-/blandeborde, lifte, arbejdsplatforme, pistolvaskere og infrarøde tørrelamper.


Hvis man overvejer bygning af nyt malerværksted, ombygning, tilbygning eller opgradering af det eksisterende værksted, vil Davenka gerne helt uforpligtende

hjælpe med forslag til indretning med baggrund i de erfaringer, vi har fra andre steder, hvor vi har indrettet nye malerværksteder eller opgraderet eksisterende faciliteter.

På baggrund af vores erfaring kan vi ofte rådgive om optimalt produktionsflow, myndighedskrav og den mest hensigtsmæssige indretning.