Ventilation og udsugning til lakering

Davenka installerer alle former for ventilation og udsugning til autolakering, industrilakering og andre steder, hvor der lakeres, for eksempel ventilation til malekabiner, sprøjtebokse, rumventilation, slibestøvsudsugning, udsugning fra blanderum, sparteludsugning, rense- og blandeborde.

Davenka sørger for, at løsningen lever op til kravene fra Arbejdstilsynet og andre myndigheder. Vi står gerne for hele processen fra gennemgang af løsningsforslag, opmåling, beregninger af krav til luftmængde, projektering, montage og indkøring af det færdige anlæg.

Læs mere om:

Malekabiner og maleanlæg

Se mere

Slibestøvsudsugning

Se mere

Rumventilation og opvarmning

Se mere

Udsugning fra blanderum

Se mere

Sparteludsugning

Se mere

Rense-/blandeborde

Se mere

ATEX

Se mere