GPDR/Privatlivspolitik

GPDR/Privatlivspolitik

I forbindelse med GDPR/persondataforordningen, oplyses at Davenka ApS (som Dataansvarlig) efterlever Databeskyttelsesforordningens krav.


Persondata og anvendelse

Virksomhedens dataansvar, behandling og videregivelse af oplysninger


Almindelige personoplysninger, der behandles:

Almindelige kontaktoplysninger, der er nødvendige for virksomhedens drift, dvs. sagsbehandling af projekter fra tilbudsfase til afsluttet ordre - navn, stilling, virksomhed (og virksomhedens data), telefonnr., e-mailadresse. Hvis det er relevant for leveringen af en ordre, kan disse oplysninger videregives til tredjepart, eksempelvis i forbindelse med levering af en ordre.


Personfølsomme oplysninger:

Følsomme personoplysninger behandles alene, hvis det er lovpligtigt - f.eks. i forbindelse med ansættelseskontrakter, lønbehandling og pensionsordning m.v. Disse oplysninger videregives udelukkende, hvis det er nødvendigt for at opfylde gældende lovgivning.


Indsamling af oplysninger


Almindelige personoplysninger

Der indsamles løbende personoplysninger af virksomhedens medarbejdere i den almindelige mailkorrespondance, typisk navn, e-mail og telefonnr.


Følsomme oplysninger

Der indsamles følsomme oplysninger i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, ved en medarbejders tiltrædelse af pensionsordning samt helbredssikring samt ved eventuel indgåelse af leasingaftale for ordning omkring firmabil.

Opbevaring af oplysninger


Generelt

Virksomheden benytter it-værktøjer til opbevaring og behandling af data. Herudover gøres brug af databehandlere, hvor det er relevant for sagsbehandling af en given opgave i forbindelse med virksomhedens drift eller i forbindelse med lovpligtig databehandling.


Almindelige personoplysninger kan tillige opbevares af den enkelte medarbejder i digital, såvel som papirform. Alle PC’er og mobiltelefoner er beskyttet med password.


Særligt for personfølsomme oplysninger

Personfølsomme oplysninger er udelukkende tilgængelige for betroede medarbejdere og opbevares i digital form hos tilknyttede, kvalificerede databehandlere. Dokumenter i papirform opbevares i aflåst skab, hvortil kun betroede medarbejdere har adgang til nøgle.Sletning af oplysninger


Generelt

For at kunne leve op til virksomhedens ansvar i forbindelse med salg af vore produkter, opbevares oplysninger, der anses for relevante for sagen, i 5 år efter aflevering. Såfremt der skulle være indledt en tvist, opbevares oplysningerne, indtil sagen er afgjort ved relevant juridisk instans, og Davenka ApS’ juridiske forpligtelser kan anses for ophørt.


Personfølsomme oplysninger

Davenka ApS betroede medarbejdere tilser sletning af personfølsomme oplysninger, så snart virksomheden ikke længere er juridisk forpligtet til at opbevare disse.


Indsigtsret, udlevering og sletning af persondata

Du kan til en hver tid til tilbagekalde det samtykke, som du frivilligt har givet Davenka ApS. Undtaget er forhold af kontraktlig karakter eller legitim interesse, jf. GPDR lovgivningen. Desuden har du altid følgende rettigheder:


Gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger

Få indsigt i dine personoplysninger

Få rettet ukorrekte personoplysninger

Få slettet personoplysninger

Få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet)

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte os på følgende mail: davenka@davenka.dk


Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet:


Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Tlf. 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk


Sikkerhedsforanstaltninger

Davenka ApS har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.


Davenka ApS anvender i overensstemmelse med god praksis backup- og antivirus-procedurer til at forhindre tab af data eller dele deraf i forbindelse med strømsvigt, brand, virusangreb eller andre produktionsforstyrrelser.