Energioptimering, eksempel


Store energibesparelser i sprøjtekabiner

Eksempel på ændring af eksisterende malerkabiner for at spare energi:

Hos City Autolak i Ishøj har man meget fokus på energiforbruget og en effektiv og omkostningsbevidst drift i det daglige. Omkostninger til energi er en betydelig udgiftspost til lakering, og de to ejere af City Autolak, Jan Jespersen og Carsten Lund, har ønsket at få undersøgt mulighederne for at optimere deres 3 sprøjtekabiner.

City Autolak kontaktede derfor Davenka, som blandt andet har set på mulighederne for at optimere driften og reducere energiforbruget drastisk i deres 3 sprøjte-/tørrekabiner, som er ca. 10 år gamle og ikke leveret af Davenka.

Davenka foreslog en ændring af de 3 sprøjtekabiner, som er gennemført nu. Resultatet er, at energiforbruget er faldet betydeligt, hvilket giver en stor besparelse i det daglige og en meget hurtig tilbagebetaling af investeringen. Jan Jespersen fra City Autolak er meget tilfreds og fortæller, at investeringen er så god, at det faktisk er ”hul i hovedet” ikke at lave disse ændringer.

Ud over store energibesparelser har ændringen givet en smidigere drift af kabinerne, og løsningen er en fordel for klimaet og miljøet, idet der udledes mindre CO2.

Hvordan kan man lave en løsning med så mange fordele? Projektleder Tommy Kirkegaard fra Davenka fortæller: ”Vi har genbrugt selve ventilationsaggregaterne med ventilatorer etc. og kun ændret opvarmningen og styringen. Dermed har vi genbrugt det meste fra de eksisterende kabiner. De gamle gaskedler til opvarmning er fjernet, og i stedet er der monteret opvarmning med direkte fyret gas, som er den nyeste teknologi, der anvendes af de førende udbydere af sprøjtekabiner”.

Tommy Kirkegaard fortæller endvidere, at de gamle kedler var 10 år gamle, og vi havde en formodning om, at de alligevel snart skulle udskiftes. Det viste sig at være rigtigt, idet alle 3 kedler var gennemtærede, så det var kun et spørgsmål om tid, inden de alligevel skulle udskiftes. Ved at lave denne planlagte ændring af sprøjtekabinerne kunne arbejdet foregå på et tidspunkt, som var planlagt af kunden i stedet for, at der skulle opstå et akut driftsstop på grund af de gennemtærede kedler.

Hvor store besparelser er der opnået i forbruget af energi? Tommy Kirkegaard siger: ”Der er besparelser både på forbruget af gas og el. Gasforbruget er reduceret med omkring 30 %, og der er ligeledes store besparelser på elforbruget. Det giver markant lavere omkostninger i kroner, som kan ses på bundlinjen”.

Hvorfor kan Davenka lave en løsning, der giver så store besparelser i energiforbruget? Tommy Kirkegaard forklarer, at for det første er opvarmning med direkte fyret gas i sig selv mindre energikrævende end gammeldags opvarmning, fordi det er selve indblæsningsluften, der varmes op og ikke en kedel der kun giver indirekte opvarmning af luften. Derved opnår man en meget bedre udnyttelse af energien. Der går med andre ord ikke så meget energi til spilde.

For det andet har Davenka udviklet programmer til styring af sprøjtekabiner, som er gennemtænkt til mindste detalje for at opnå en effektiv og energirigtig drift. Davenka har ombygget styringen i de 3 sprøjtekabiner hos City Autolak med nye PLC-styringer. Endvidere er ventilationen nu styret af frekvensomformere, som kun giver den luftmængde, der aktuelt er behov for, blandt andet kører kabinerne automatisk ned på lavdrift (standby), hvis der ikke har været sprøjtet i en periode bestemt af kunden.

Opvarmning af sprøjtekabiner med direkte fyret gas opfylder alle krav til internt og eksternt miljø fra alle myndigheder som Arbejdstilsynet. Desuden er alle Davenkas anlæg godkendt af gasselskaberne. Opvarmning med direkte fyret gas er også den mest miljøvenlige opvarmningsform, fortæller Tommy Kirkegaard.

Hvilke andre fordele har ændringen af sprøjtekabinerne givet for City Autolak? Tommy Kirkegaard nævner, at det er en meget driftssikker styring, som også er skånsom for anlægget. Der er ikke så store udsving i trykket i kabinerne som tidligere, kabinerne kan meget hurtigt komme op på tørretemperatur, og der er en præcis regulering af temperaturen. Udsvingene i temperaturen under sprøjtning er under 1 grad C.

Carsten Lund fra City Autolak siger, at de er meget tilfredse med den store energibesparelse og de andre driftsmæssige fordele, som de har opnået. Samarbejdet med Davenka om byggeprocessen er forløbet meget tilfredsstillende, og ombygningen har kun taget nogle få dage pr. kabine.

Kan der spares endnu mere energi? ”Ja, det kan der godt, men det kræver, at selve ventilationsaggregaterne skal udskiftes og erstattes med aggregater med varmegenvinding. Denne løsning kan også laves på eksisterende anlæg og vil være meget oplagt, hvis der skal bygges nye sprøjtekabiner”, fortæller Tommy Kirkegaard.

Tommy Kirkegaard oplyser, at Davenka både leverer sprøjtekabiner opvarmet med olie og traditionel gas via kedler, men at hovedparten af de kabiner, som Davenka har installeret de seneste år har været med direkte fyret gas på grund af de mange oplagte fordele ved denne opvarmningsform og specielt det lavere energiforbrug.

Se brochure:
Brochure Davenka Energisparepakke

Renoverede kabinerDisplay til styring til malekabine

 


Energibesparelser i malekabiner

 

Davenka Energisparepakke er en oplagt mulighed for at spare penge, øge kapaciteten og få en smidigere drift i eksisterende og nye sprøjte-/tørrekabiner.

Fordelene ved Davenka Energisparepakke er:

·     Store energibesparelser (typisk 50-100.000 kr. om året pr. kabine, hvilket svarer til en besparelse på 40-60%)

·     Tilskud fra energiselskab (typisk 30-50.000 kr. pr. kabine)

·     Kan spare udskiftning af gammel kedel, som koster 60-80.000 kr.

·     Besparelser i udgifter til vedligeholdelse

·     Hurtigere lakeringsproces og dermed større kapacitet

·     Smidigere drift af sprøjte-/tørrekabinen og mindre slitage

·     Kan installeres i alle sprøjte-/tørrekabiner uanset nuværende opvarmningsform (olie, gas, fjernvarme etc.)

·     Kan også installeres i områder uden naturgas

·     Ingen temperatursvingninger i sprøjte-/tørrekabinen

·     Frekvensomformere betyder, at der kun bruges den energi, der er behov for

·     PLC-styring med optimerede spareprogrammer gennemtænkt til mindste detalje

·     Kort tilbagebetalingstid af investeringen (typisk 1-2 år)

·     Davenka står for arbejdet med at søge tilskud og indhente godkendelser

·     En løsning fra Davenka er gennemtænkt kvalitet, som giver tryghed for en god løsning

·     Fordel for klimaet og miljøet, idet der udledes mindre CO2

·     Davenka beregner gerne helt uforpligtende besparelser og tilskudsmuligheder for dig. Ring på 63610026 for at lave aftale

Se brochure:
Brochure Davenka Energisparepakke

Se eksempel:
Klik her for at se eksempel på energioptimering

 

Dansk Engelsk