Udsugning af udstødningsgas

Udsugning af udstødningsgas

Udsugning af udstødningsgas kan udføres med slangeruller eller uden slanger på gulvet.
___________________________________________________________________________

UDSUGNING MED SLANGERULLER

Udsugning af udstødningsgas med slangeruller kan udføres med manuelle eller elektrisk drevne slangeruller. Davenka kan tilpasse udsugningskapaciteten til det konkrete behov.

Både på manuelle og elektriske slangeruller kan udsugningen udføres med automatisk start og stop af ventilatoren, så den kun kører, når slangerullen er rullet ud. Dermed spares der energi.

Røggasudsugning i autoværksted Slangerulle til autoærksted Udsugning af udstødningsgas i autoværksted
Røggasudsugnin i autoværksted Slagerulle til udstødningsgas Udsugning med slangeruller
Røggasudsugning fra Davenka

___________________________________________________________________________

UDSUGNING UDEN SLANGER PÅ GULVET

Davenka kan montere udsugningsanlæg til udstødning uden slanger på gulvet. Udsugningen sker gennem sugekasser monteret på væggene og flytbare sugekasser midt i rummet. Udsugningen kan flyttes, således at den kraftige udsugning sker direkte ved bilernes udstødning for at sikre effektiv udsugning af de skadelige stoffer fra udstødningsrøgen.

Der er mange fordele ved denne løsning, blandt andet et frit gulv uden slanger, intet arbejde med at montere og demontere slanger samt reduceret risiko for faldulykker.

Udsugningen starter og stopper automatisk, så brugerne ikke skal spekulere på udsugningen.

Hent brochure om Davenka røggasudsugning uden slanger

Røggasudsugning uden slanger Flytbar sugekasse til udsugning Flytbare udsugningssektioner
Udsugning af udstødningsgas Mobil sugekasse Kraftig udsugning fra udstødning
Udsugning af udstødningsgas Røggasudsugning til lastvogne Udsugning fra udstødning fra lastbiler

Slangerulle til røggasudsugning i autoværksted

 

Dansk Engelsk