Svejseudsugning


Svejseudsugning

Der er krav om svejseudsugning alle steder, hvor der svejses. Svejseudsugning udføres typisk med svingarme i længder og dimensioner, som er tilpasset det faktiske behov.

Davenka installerer svejseudsugning med eller uden filteranlæg. Antallet af svejsesteder og arten af metaller, der svejses, er afgørende for, om der er krav om filteranlæg.

Svejseudsugningen kan udføres med behovsstyring, som også kaldes frekvensstyring. Dette betyder, at ventilationsanlægget automatisk justerer sugestyrken efter antal svejsesteder, der er i brug. Dermed kører udsugningen kun, når der er behov for det, og dette sparer energi både i form af el til driften og i form af varmetab, idet udsugningen af opvarmet luft reduceres mest muligt. Endvidere vil frekvensstyring give mindre slitage på anlægget, fordi det ikke kører med fuld belastning hele tiden.
 
 
Svingarme til udsugning fra svejsning i industri
 
Patronfilter til svejseudsugning Filterenhed til svejserøg Filterenhed til udsugning fra svejsning
Mobil svejseudsugning Mobil svejseenhed Mobile sugevogne til svejsning
Svingarm til svejseudsugning

Svingarm til udsugning fra svejsning i industri

Svejseudsugning industri

Dansk Engelsk