Slibestøvsudsugning

Slibestøvsudsugning

Til slibestøvsudsugning anvendes typisk et trykluftrenset patronfilter, som betyder, at selve filteret renses af trykluft, og det udsugede slibestøv opsamles i en separat beholder, som blot skal tømmes en gang imellem.

Davenka kan levere anlæg til slibestøvsudsugning med automatisk start og stop. Anlæggene findes i forskellige modeller afhængigt af antal brugere.

Det er vigtigt at skifte filteret i slibestøvsudsugningen hvert eller hver andet år afhængig af belastningen. Et gammelt filter nedsætter effekten af udsugningen.

Hvis filteret bliver så slidt, at der kommer utætheder i filtermaterialet, betyder det, at sugeren får støv gennem sig, og det slider rigtigt meget på sugeren. Udskiftning af sugeren er bekostelig, så det kan godt svare sig at skifte filteret med jævne mellemrum i stedet for.

Davenka leverer filtre til alle typer slibestøvsudsugning.

Trykluftrenset patronfilter til slibestøvsudsugning Udtag til slibestøvsudsugning
Tykluftrenset patronfilter Davenka slibestøvsudsugningsanlæg Filterpatron i Davenka slibestøvsudsugningsanlæg
Opsamlingsskuffe Svingarm til udsugning fra slibning
Slibestøvsudsugning med klapventiler i malerværksted

Dansk Engelsk