Rumventilation og opvarmning


Rumventilation og opvarmning

Dårligt indeklima kan give hovedpine, uoplagte medarbejdere, dårlig koncentration, sygefravær, lav produktivitet og dårligt helbred. Et ventilationsanlæg fra Davenka giver velvære og frisk luft i lokalerne med en god fordeling af luften. Anlæg fra Davenka sikrer en konstant udskiftning af luften og dermed et sundt indeklima.

Davenkas ventilationsanlæg fungerer på en energirigtig måde. Vore anlæg kan faktisk reducere energiforbruget med 2/3 i forhold til andre ventilationsanlæg.

Davenka monterer anlæg til rumventilation tilpasset de konkrete bygningsmæssige forhold på stedet. Både udsugningen og indblæsningen kan udføres på flere forskellige måder afhængig af de bygningsmæssige forhold.

Davenka står gerne for hele processen fra gennemgang af løsningsforslag, opmåling, beregninger af krav til luftmængde, projektering, montage og indkøring af det færdige anlæg. Du er i trygge hænder hos os, fordi vi er specialister i ventilation og udsugning.

Davenka kan levere rumventilationsanlæg med eller uden varmegenvinding.

For at opnå en økonomisk drift af et anlæg til rumventilation anvender Davenka lavenergiventilatorer, ligesom det er en stor fordel, at anlægget udføres med energibesparende varmegenvinding, som anvender den varme luft, der suges ud til at opvarme den friske luft, som blæses ind. Styringen til rumventilationsanlægget kan også med fordel udføres med ugeur, som sparer mest muligt på energien.

Rumventilationsanlæg kan leveres med opvarmning i form af vandvarmeflade, olie- eller gasfyr.

Når vi dimensionerer anlæg til rumventilation, sørger vi for at de giver den korrekte luftmængde og lever op til kravene fra Arbejdstilsynet og andre myndigheder. Men for Davenka er det også vigtigt, at anlæggene udformes, så de giver et godt arbejdsmiljø på andre måder.
Her er det vigtigt at undgå trækgener og opnå en god fordeling af luften. Det er også en stor fordel for arbejdsmiljøet, at ventilationsaggregater fra Davenka er støjisolerede, idet det ellers kan give store støjbelastninger til stor irritation i det daglige.

Davenka udfører også ombygninger, forbedringer og reparation af alle mærker af ventilationsanlæg.

Davenka udfører serviceeftersyn af alle mærker og typer og ventilationsanlæg, herunder udskiftning af filtre. Vi laver gerne en servicekontrakt, som også over for Arbejdstilsynet dokumenterer, at der udføres regelmæssigt serviceeftersyn. I Davenka anvender vi en checkliste ved hvert serviceeftersyn, hvorved vi sikrer, at alle vitale dele i anlægget bliver gennemgået.
 
 
Davenka rumventilation til produktionsvirksomhe Rumventilationsanlæg med varmegenvinding Energibesparende ventilationsanlæg
Rumventilation til industri Ventilationsaggregat med varmegenvinding Energibesparende rumventilation
Udsugning fra rumventilationsanlæg
Rumventilation i industri

Rumventilation i malerværksted

Aggregat til rumventilation i autoværksted

Rumventilation til autolakering med udsugning i gulvet

Indblæsning af frisk luft i værksted

Udsugning i værksted

Monteret aggregat til rumventilation

 

Dansk Engelsk