Boligventilation


Boligventilation

Davenka monterer boligventilation. Regelmæssig udskiftning af luften er vigtigt for at opnå et sundt indeklima i vore boliger. Dette er blevet endnu mere nødvendigt i takt med, at vore boliger har fået bedre isolering og er blevet mere tætte for at spare på energien.

Hvis luften ikke udskiftes tilstrækkeligt, kan man få problemer med fugt i boligen, træthed, utilpashed, hovedpine, irritation, lugt, allergi og andre former for ubehag.

Boligventilation udskifter løbende luften, så den fugtige og dårlige luft suges ud og erstattes af ren og frisk luft udefra. Det giver velvære i boligen. For at spare på energien, sørger ventilationsanlægget for, at den varme luft, der suges ud, opvarmer den friske luft udefra.

Davenka installerer Nilan ventilationsanlæg og andre mærker.

 

Nilan

Nilan ventilation til boliger

Nilan boligventilation

 

Dansk Engelsk