ATEX


ATEX

Alle, der arbejder med opløsningsmidler, lakering, slibning etc. vil på et tidspunkt støde på udtrykket ATEX. Hvad er ATEX? Det er en forkortelse for “ATmosphére ÉXplosive”, som er fransk og betyder eksplosive atmosfærer. 
Eksplosionsfarlige områder er steder, hvor der kan være eksplosiv atmosfære i så store mængder, at det er nødvendigt at have forholdsregler til beskyttelse af sikkerhed og sundhed
Der er indført ATEX-direktiver, som har til formål at mindske risikoen for eksplosioner, for eksempel på steder, hvor der lakeres og slibes.

Virksomheder, der har eksplosionsfarlige områder, skal udarbejde en zoneklassifikationsplan med inddeling af alle relevante områder i virksomheden i zoner afhængig af eksplosionsfaren.

Desuden skal virksomhederne udarbejde en ATEX arbejdspladsvurdering (APV), der omhandler risikoen for eksplosion på arbejdspladsen.

Som leverandør af anlæg til eksplosionsfarlige områder har Davenka oparbejdet en betydelig viden om ATEX. Vi ved, hvad man skal være opmærksom på for at undgå eksplosionsfare, og hvordan man med for eksempel ventilation kan reducere eller fjerne eksplosionsfaren.
ATEX

Dansk Engelsk